Explodera mera

Fortsätter att läsa om mig själv. Fredrik kan ha svårt att hantera konflikter med andra människor. Han kan bli djupt besviken om en konflikt byggs upp p.g.a. något som han startat. Om han försökte utveckla större objektivitet skulle han bli mindre sårbar […]