En dag i oktober

Dagen börjar med lite stress och panik. Fortsätter med krävande och inspirerande workshop om platsvarumärken i allmänhet och staden jag lever i synnerhet. En heldagsövning i storgrupp. Sen meddelande om död hamster, begravning och en avslutning med åttaåringens finger klämd […]