Inte hemma

Varannan människa jag möter vill förbjuda fattiga människor. Undrar vad det tänkt döma ut för straff mot fattigdomen? Böter, kanske. Eller döden bara. Ännu fler människor konsumerar och förorenar för fullt, trots kunskapen om vad det innebär för våra barn. […]